Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Tối ưu title cho tất cả các trang trong WordPress – Tối ưu SEO Title

SEO-Titles

Trong quá trình tối ưu onpage website wordpress, tối ưu lại title là một bước rất quan trọng đối với SEO Onpage, hiện tại thì với mội số plugin wordpress hỗ trợ seo thì công việc này được làm tự động.

Đôi lúc bạn cũng cần làm việc này một các thủ công mà không cần phải nhờ sự can thiệt hỗ trợ của plugin. Theo mình biết thì lời khuyên của các chuyên gia về vấn đề này là title nên được tối ưu lại như sau đối với website wordpress:

  • Home Page: Blog Name | Blog Description
  • Category Page: Category Name | Category Description | Blog Name
  • Single Post: Post Name | Category Name | Blog Name
  • Page: Page Name | Blog Name
  • Search Results: Search Results for search terms – Articles | Blog Name
  • 404 (Error) Page: Blog Name | 404 Nothing Found
  • Author Archives: Blog Name | Author Archives
  • Monthly Archive: Blog Name | Archive | Month, Year
  • Day Archive: Blog Name | Archive | Month Day, Year
  • Tag: Tag Name | Blog name

Để định dạng lại title cho các trang trong blog wordpress, chúng ta lần lượt thực hiện như sau: Đầu tiên mở file header.php ra mà tìm đoạn code được bọc bởi cặp thẻ <title></title>, nó có dạng như sau:

<title><?php wp_title(); ?></title>

Và thay thế nó thành toàn bộ đoạn code sau:

<title> <?php if ( is_home() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php bloginfo('description'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_search() ) { ?>Search Results for <?php /* Search Count */ $allsearch = &new WP_Query("s=$s&showposts=-1"); $key = wp_specialchars($s, 1); $count = $allsearch->post_count; _e(''); echo $key; _e(' &mdash; '); echo $count . ' '; _e('articles'); wp_reset_query(); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_404() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | 404 Nothing Found<?php } ?>
 <?php if ( is_author() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Author Archives<?php } ?>
 <?php if ( is_single() ) { ?><?php wp_title(''); ?> | <?php
 $category = get_the_category();
 echo $category[0]->cat_name;
 ?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_page() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | <?php
 $category = get_the_category();
 echo $category[0]->cat_name; ?>|<?php wp_title(''); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_category() ) { ?><?php single_cat_title(); ?> | <?php $category = get_the_category();
 echo $category[0]->category_description; ?> | <?php bloginfo('name'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_month() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F, Y'); ?><?php } ?>
 <?php if ( is_day() ) { ?><?php bloginfo('name'); ?> | Archive | <?php the_time('F j, Y'); ?><?php } ?>
 <?php if (function_exists('is_tag')) { if ( is_tag() ) { ?><?php single_tag_title("", true); } } ?> | <?php bloginfo('name'); ?>
 </title>

Chỉ cần đơn giản với bước trên thôi, tất cả title của website đã được tối ưu theo đúng dạng như đã nói, thân tiện với SEO. Chúc các bạn thành công.

Add a Comment