Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Plugin WordPress tạo banner quảng cáo chạy 2 bên website

Một số website có nhu cầu đặt banner quảng cáo rất cao nhưng diện tích trên các page của website không cho phép chúng ta tận dụng nhiều để đặt banner quảng cáo vì phần lớn sẽ dành cho nội dung. Do đó, diện tích hai bên của website là nơi mà chúng ta nên tận dụng để đặt barner quảng cáo.

float-left-right-ads_f_improf_603x505

Khi thiết kế website với WordPress hay bất kỳ website nào khác, những ai rành về html và css thì chúng ta sẽ dễ dàng thêm các banner quảng cáo vào 2 bên website với vài dòng code. Đối với ai không biết nhiều về HTML và CSS thì chúng ta có thể sử dụng plugin Float Left Right Advertising cho website wordpress của mình.

Cài đặt Plugin cho WordPress để hiển thị quảng cáo chạy trượt 2 bên

plugin-wordpress-tao-banner-quang-cao-2-ben_f_improf_342x318Sau khi tải về và cài đặt Float Left Right Advertising cho website wordpress của mình, bạn vào phần  Setttings  >  Float Left Right Advertising  để thiết lập cho banner quảng cáo.


 

Active Plugin: Chọn Yes để kích hoạt hiển thị plugin này, No để tắt

Show ads if client screen width: Hiển thị ở chế độ màn hình nào, có 3 lựa chọn là 800, 1024 và 1280 px

Main content width: Độ rộng website của bạn, thông thường website tại việt nam là 1024px

Show Ads on mobile devices: Tùy chọn hiển thị với mobile

Banner Left & Banner Right: Tùy chỉnh chiều cao, chiều rộng của banner hiển thị ở bên trái và bên phải

Margin Left: Khoảng cách lề với bên trái

Margin Right: Khoảng cách lề với bên phải

Margin Top: Khoảng cách lề với bên trên

HTML left Code: Mã HTML hiển thị ở cột bên trái

HTML right Code: Mã HTML hiển thị ở cột bên phải

Sau khi cài đặt xong, bạn nhấn  Save Setting  để lưu.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc thêm 2 banner quảng cáo vào website wordpress một các dễ dàng bằng sự hỗ trợ của plugin Float Left Right Advertising.

Nếu bạn không thích sử dụng plugin, hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn tạo banner quảng cáo 2 bên website với HTML và CSS.

Add a Comment