Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Đếm lượt xem bài viết WordPress không cần plugin

Nếu bạn cần đếm lượt truy cập bài viết thì bạn có thể dùng nhiều công cụ khác nhau, có rất nhiều plugin hổ trợ để đếm lượt xem của bài viết trong blog WordPress. Nhưng chỉ với một tính năng đơn giản như vậy mà bạn dùng một plugin thật sự là tốn ko ít tài nguyên. Ở bài này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách hiển thị lượt xem bài viết trong WordPress không cần dùng tới một plugin gì hết.

Views-in-WordPress4

Để làm việc này, đầu tiên bạn vào file functions.php của theme và thêm đoạn code sau vào cuối file:

function getPostViews($postID){
 $count_key = 'post_views_count';
 $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
 if($count==''){
 delete_post_meta($postID, $count_key);
 add_post_meta($postID, $count_key, '0');
 return "0 View";
 }
 return $count.' Views';
 }
 function setPostViews($postID) {
 $count_key = 'post_views_count';
 $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
 if($count==''){
 $count = 0;
 delete_post_meta($postID, $count_key);
 add_post_meta($postID, $count_key, '0');
 }else{
 $count++;
 update_post_meta($postID, $count_key, $count);
 }
 }

Tiếp tục, bạn mở file single.php và thêm đoạn sau vào vị trí bạn muốn hiển thị:

<?php setPostViews(get_the_ID()); ?>
 <?php echo getPostViews(get_the_ID()); ?> //hiển thị số lượng xem bài viết

Chỉ với thủ thuật wordpress đơn giản trên, hi vọng bạn sẽ áp dụng được vào blog của bạn. Chúc các bạn thành công, nếu các bạn làm không được có thể để lại vấn đề bên dưới để mình giúp đỡ.

Add a Comment