Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Phát triển plugin WordPress theo yêu cầu

Công ty Melyweb chuyên nhận phát triển plugins WordPress mới, nâng cấp chức năng plugins cũ cho các website được xây dựng trên nền tảng WordPress theo yêu cầu chức năng của từng khách hàng.

Phát triển plugin WordPress theo yêu cầu

Phát triển plugin WordPress theo yêu cầu

 

 

Kỹ thuật phát triển Plugin

  • Sử dụng các function mới nhất tại thời điểm “nâng cấp” plugins (đối với trường hợp khách hàng nâng cấp, sửa chữa).
  • Viết và phát triển plugins theo chuẩn mà mã nguồn CMS WordPress hỗ trợ.
  • Sử dụng các function hỗ trợ mới nhất tại thời điểm viết plugins.

Chi phí viết plugin

  • Melyweb phát triển và nâng cấp plugins theo yêu cầu của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng (chi phí nâng cấp sẽ ở mức hợp lý nhất).
  • Chi phí viết plugin mới hợp lý tùy theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Add a Comment