Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Cách quảng cáo được nhắm mục tiêu đến trang web của bạn

Google tự động phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu đến nội dung hoặc đối tượng của bạn. Adsense thực hiện điều này theo một số cách:
cach-quang-cao-duoc-nham-muc-tieu

Quảng cáo dựa trên sở thích

Quảng cáo dựa trên sở thích cho phép nhà quảng cáo tiếp cận người dùng dựa trên sở thích và nhân khẩu học của họ (ví dụ: ‘người yêu thích thể thao’) và cho phép họ hiển thị quảng cáo dựa trên các tương tác trước đó của người dùng với họ, chẳng hạn như các lượt truy cập vào trang web của nhà quảng cáo. Để bổ sung quảng cáo dựa trên sở thích, Cài đặt quảng cáo cho phép người dùng xem và chỉnh sửa danh mục sở thích của họ.

Nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh

Công nghệ của Google Adsense sử dụng các yếu tố như phân tích từ khóa, tần suất từ, cỡ chữ và cấu trúc liên kết tổng thể của web để xác định nội dung của trang web và so khớp chính xác quảng cáo Google với mỗi trang.

Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ

Công nghệ của Google Adsense cũng có thể xác định ngôn ngữ chính của trang. Nếu nội dung của bạn được viết bằng ngôn ngữ được Adsense hỗ trợ, AdSense sẽ nhắm mục tiêu quảng cáo bằng ngôn ngữ thích hợp đến nội dung của bạn. Google Adsense có thể xem xét ngôn ngữ của các trang mà người dùng hiện đang xem hoặc đã xem gần đây để xác định cần hiển thị quảng cáo nào. Trong trường hợp này, AdSense có thể nhắm mục tiêu quảng cáo bằng ngôn ngữ được phát hiện của người dùng thay vì bằng ngôn ngữ của nội dung của bạn. Tìm hiểu thêm về nhắm mục tiêu quảng cáo theo ngôn ngữ.

Nhắm mục tiêu theo vị trí

Với nhắm mục tiêu theo vị trí, các nhà quảng cáo chọn vị trí đặt quảng cáo cụ thể hoặc các phần phụ của trang web nhà xuất bản để chạy quảng cáo của mình trên đó. Quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí có thể không có liên quan chính xác đến nội dung của trang, nhưng được chọn thủ công bởi các nhà quảng cáo đã xác định khớp giữa những gì người dùng của bạn quan tâm và những gì họ cung cấp.

Add a Comment