Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Làm thế nào để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm?

Bạn có thể nghe thấy thuật ngữ ‘SEO’ được đề cập khi đang tạo trang web của mình và tìm hiểu về cách hoạt động của công cụ tìm kiếm. SEO là viết tắt của một trong hai quá trình “search engine optimization – tối ưu hóa công cụ tìm kiếm” hoặc người thực hiện quá trình này, “search engine optimizer – người tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”.

Làm thế nào để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm?

Mặc dù có rất nhiều cách hợp pháp để tối ưu hóa một trang web cho công cụ tìm kiếm, nhưng một số quản trị viên web có thể sử dụng kỹ thuật lừa đảo để đánh lừa công cụ tìm kiếm và người dùng. SEO hợp pháp thường được gọi là “whitehat”, trong khi các kỹ thuật không hợp lệ thường được gọi là “blackhat.” Điều quan trọng là phân biệt giữa hai phương pháp vì SEO blackhat thực sự gây thiệt hại cho trang web và uy tín của bạn, thay vì cải thiện xếp hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Phương pháp hay nhất: SEO whitehat

Những kỹ thuật này nhằm mục đích cải thiện một trang web bằng cách tập trung vào khách truy cập thay vì xếp hạng cao hơn. Ví dụ về các kỹ thuật whitehat tốt bao gồm tạo nội dung không phải trả tiền có chất lượng cao và thêm thẻ mô tả tốt mà đã được đề cập trong bài viết trước. Chúng tuân thủ Nguyên tắc quản trị trang web, bất kỳ nguyên tắc nào bạn cũng cần thực hiện đúng cho trang web của bạn để có xếp hạng tốt và không phải trả tiền trong Google Tìm kiếm.

Phương pháp không hợp lệ: SEO blackhat

Các kỹ thuật bất hợp pháp thao túng công cụ tìm kiếm để một trang web có xếp hạng cao hơn bị xem là kỹ thuật blackhat và vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Không trả tiền cho các liên kết trỏ đến trang web của bạn mà sẽ được đặt trên mạng Internet với mục đích vượt qua PageRank và thao túng Google Tìm kiếm. Các liên kết này có thể được gọi là liên kết được tài trợ hoặc quảng cáo có trả tiền, được ẩn trong HTML hoặc chèn dưới dạng liên kết được tối ưu hóa trong bài viết, nhận xét hay chân trang. Bạn nên hạn chế sử dụng các phương thức này.

Nếu bạn đang muốn thuê SEO, hãy đảm bảo SEO không sử dụng kỹ thuật blackhat. Ngay cả SEO giàu kinh nghiệm nhất cũng không thể đảm bảo xếp hạng nhất định cho trang web của bạn. Thiết lập mục tiêu của bạn từ đầu, cách SEO đạt được mục tiêu và các chỉ số được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của mục tiêu. Hãy cẩn trọng! Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng và so sánh các tùy chọn khác nhau trước khi thuê SEO.

Add a Comment