Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Google tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Khi bạn đã tạo riêng cho mình một trang web, bạn sẽ muốn rằng khách hàng tiềm năng của bạn sẽ tìm thấy nó trong kết quả tìm kiếm. Nếu bạn đang tự hỏi trang web của bạn hiển thị trong Google Tìm kiếm như thế nào thì điều quan trọng là phải hiểu cách Google thu thập dữ liệu các trang trên tnternet, lưu trữ chúng trong chỉ mục của Google và phân phối chúng dưới dạng kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng nhiều thuật toán và yếu tố xếp hạng khác nhau.

Bạn hãy xem video dưới đây để hiểu thêm về cách làm việc của Google tìm kiếm

Hiểu thêm về cách làm việc của Google tìm kiếm

Trước khi bạn tìm kiếm, trình thu thập thông tin web thu thập thông tin từ hàng trăm tỷ trang web và sắp xếp nó trong chỉ mục Tìm kiếm. Web giống như một thư viện ngày càng phát triển với hàng tỷ cuốn sách và không có hệ thống nộp đơn trung tâm. Google sử dụng phần mềm được gọi là trình thu thập thông tin web để khám phá các trang web công khai. Trình thu thập thông tin nhìn vào các trang web và theo các liên kết trên các trang đó, giống như bạn thực hiện nếu bạn đang duyệt nội dung trên web. Nó đi từ liên kết này đến liên kết khác và đưa dữ liệu từ các trang web đó trở lại các máy chủ của Google.

Google tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Khi trình thu thập thông tin tìm thấy trang web, hệ thống của Google hiển thị nội dung của trang, giống như trình duyệt. Google chú ý đến các tín hiệu quan trọng như từ từ khóa đến sự tươi mới của trang web và họ theo dõi nó trong chỉ mục Tìm kiếm.

Từ chỉ mục tìm kiếm, Google sử dụng các thuật toán để xử lý thông tin và chọn lọc ra những kết quả phù hợp nhất để trả về kết quả tìm kiếm cho bạn.

Add a Comment