Truy cập trang chính thức của Công tyCông ty Marketing Online & Thiết kế Website MELYWEB

Hướng dẫn tạo banner quảng cáo 2 bên website với HTML và CSS

Nếu bạn có nhu cầu đặt banner quảng cáo trên website của mình mà không có đủ diện tích ở phần nội dung, hãy tận dụng banner quảng cáo ở 2 bên website.

float-left-right-ads

Nếu bạn sử dụng WordPress để tạo website, bạn có thể sử dụng plugin Float Left Right Advertising để tạo banner quảng cáo mà không cần phải chỉnh sửa code.

Hướng dẫn tạo banner quảng cáo 2 bên website với HTML và CSS

Để tạo được banner quảng cáo chạy trượt 2 bên website, bạn thêm đoạn code sau vào sau thẻ <body> hoặc trước thẻ </body>

<div id='ads-left'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; left:0; top:0;'>
<a href='Link quảng cáo bên trái' target='_blank'><img border='0' height='665' src='Ảnh quảng cáo bên trái' width='200'/></a>
</div></div>
<div id='ads-right'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; right:0; top:0;'>
<a href='Link quảng cáo bên phải' target='_blank'><img border='0' height='665' src='Ảnh quảng cáo bên phải' width='200'/></a>
</div></div>

Bạn thay đường dẫn và link ảnh theo nhu cầu của bạn vào đoạn code trên nhá. Đây là cách đơn giản nhất để thêm banner quảng cáo vào 2 bên website mà không cần dùng tới plugin hay add-in nào. Nó góp phần tối ưu website và không làm giảm tốc độ của website. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Ninh Đôn

Add a Comment