MELYWEB thuần là một blog cá nhân chia sẻ thủ thuật online và được MELYWEB Co.,LTD trực tiếp quản lý chất lượng nội dung. Nhằm tạo ra một website chất lượng, đáp ứng cho các bạn đọc một môi trường học tập lành mạnh, các bạn đọc vui lòng đọc qua Điều khoản sử dụng của chúng tôi:

1. Yêu cầu đối với thành viên của MELYWEB

Thành viên phải tuân thủ các quy định trong thỏa thuận này cũng như các hành vi dưới đây:

 • Không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào đến sự an toàn của hệ thống dịch vụ.
 • Không phát tán và truyền bá thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
 • Không được xâm phạm an ninh hoặc có hành vi tìm cách xâm phạm an ninh hệ thống máy chủ của của Melyweb.net.
 • Không gửi thông tin quảng cáo, thư dây chuyền hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại mà chưa được sự cho phép của Melyweb.net
 • Không được mạo nhận là các thành viên khác (người quản trị hệ thống, chuyên viên hỗ trợ ) của Melyweb.net.

2. Ngưng cấp quyền sử dụng

Các thành viên tham gia MELYWEB sẽ bị ngưng cấp quyền sử dụng dịch vụ mà không được báo trước nếu vi phạm một trong những điều sau:

 • Spam dưới mọi hình thức tại trang web Melyweb.net
 • Vi phạm các quy định khác của Melyweb.net
 • Đăng tải những nội dung mang tính khiêu dâm, đồi truỵ, tục tĩu, phỉ báng, hăm doạ người khác, vi phạm pháp luật hoặc mang tính bôi nhọ chính trị, tôn giáo.

3. Nội dung dịch vụ

 • Các thông tin trong trang web này được cung cấp không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Ban quản trị Melyweb.net không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết qủa của việc sử dụng dữ liệu trên trang web này.
 • Mọi thành viên, khi sử dụng một trong các chức năng sau của Melyweb.net, cần ý thức rằng những hành động của mình cần phải hoàn toàn phù hợp với luật dân sự và luật bản quyền hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với nội dung mình đưa lên. Thành viên cần chịu trách nhiệm trong việc
 • Đăng tải những nội dung , hình ảnh đi kèm với bình luận của mình.
 • Sử dụng tài nguyên trên hệ thống của người dùng

4. Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết sẽ không chia sẻ những thông tin cá nhân (bao gồm: thông tin lý lịch, email, mật khẩu) của thành viên cho bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của thành viên đó. Người dùng Melyweb.net được phép sử dụng đường link website để chia sẻ trên mạng, với điều kiện phải ghi rõ nguồn tham khảo và chủ sở hữu thông tin.

5. Sửa đổi

Melyweb.net có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung trang web cũng như các điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào.

6. Điều khoản thi hành

Thoả thuận sử dụng này ràng buộc chúng tôi kể từ khi được đưa lên website Melyweb.net và ràng buộc Quý khách hàng kể từ khi đăng ký sử dụng dịch vụ do Melyweb.net cung cấp. Khi có sửa đổi bổ sung được đưa lên thì chúng tôi và Quý khách hàng đều phải tuân thủ những sửa đổi bổ sung do chúng tôi đưa ra.

Trân trọng cảm ơn!