Tạo hiệu ứng “Loading” giống với Facebook bằng CSS3

Click tới bài viết

Các bạn thử kiểm tra sự khác biệt giữa hiệu ứng làm từ ảnh và css3 nhé.

Reference image (GIF)

Facebook CSS3 loader