1. Trách nhiệm nội dung

  • Nội dung đăng tải trên MELYWEB blog được tạo ra từ kiến thức thực tế của các tác giả, trách nhiệm về nội dung thuộc về tác giả gửi bài.
  • Những nội dung bài viết được tác giả MELYWEB tổng hợp và chia sẻ khi đã được sự cho phép của tác giả sẽ có nguồn rõ ràng, trách nhiệm nội dung thuộc về tác giá chính của bài viết đó.
  • Ban quản trị MELYWEB có trách nhiệm kiểm soát nội dung trước khi được công khai trên website, loại bỏ các nội dung vi phạm bản quyền, nội dung spam, tin rác, 18+ hoặc những nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, những nội dung sai quy đinh pháp luật.

2. Bản quyền

MELYWEB là một trang web chia sẻ các thủ thuật lập trình và thiết kế web, marketing online, SEO, các kiến thức kiếm tiền online miễn phí cho bạn đọc, chúng tôi luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ về công nghệ thông tin nói chung.

MELYWEB luôn cố gắng đảm bảo răng tất cả nội dung chia sẻ trên trang web hoặc liên quan đến thương hiệu MELYWEB đều hợp pháp. Bất kỳ hành vi xâm phạm đến bản quyền nào nếu được báo cáo sẽ bị Ban quản trị gỡ bỏ khỏi trang web trong thời gian sớm nhất.

3. Sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung được đăng tải trên MELYWEB, bao gồm thiết kế, logo, các phần mềm, chức năng kỹ thuật, các hình ảnh, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của MELYWEB. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, trưng bày, phân phát, chuyển tải, tái sử dụng, xuất bản, bán, cấp phép, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của Ban quản trị MELYWEB.

4. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được phát hành thông qua MELYWEB vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền trực tiếp qua email: contact@melyweb.net

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được theo quy định của Điều khoản sử dụng tại MELYWEB và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ (từ 3-5 ngày làm việc).